אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה מועטה

תנאי מחייה

חצי צל