אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה בינונית

עמידות

עמיד במיוחד