אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה מועטה, השקיה פעם בשבוע

תנאי מחייה

צל מלא