דיפנברכיה טרופיק ע15

49.00

- +
אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה מועטה

תנאי מחייה

צל מלא