אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה מועטה

תנאי מחייה

מקום מואר בבית, צל מלא