אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה בינונית

תנאי מחייה

שמש ישירה