אגלונמה אדומה ע.12

69.00

.

- +
אורך חיים

רב שנתי

תנאי השקיה

השקיה מועטה

תנאי מחייה

צל מלא